Halloroos.co is de website van Hallo Roos – Paard & Coach, Winterswijk-Miste.

Halloroos.co streeft naar correcte en actuele informatie via haar website, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Wijzigingen in infomatie, data e.d. kunnen niet altijd tijdig worden verwerkt.

Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina's geen rechten worden ontleend en aanvaardt halloroos.co geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Bepaalde links in deze site leiden naar andere sites op servers van derden waarover halloroos.co geen controle heeft.

Daarnaast leiden links van andere sites naar de site van halloroos.coHalloroos.co kan de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in dergelijke servers niet waarborgen. Tevens impliceert halloroos.co geen goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan halloroos.co te worden verzocht.

© 2022 Hallo & Roos. Alle rechten voorbehouden.